Service

Zoeken en selecteren van geschikte huurders

LBLVB draagt er zorg voor dat de objecten verhuurd zijn. Dat houdt in dat wij nieuwe huurders selecteren en aandragen. Aspirant huurders moeten een recente werkgeversverklaring, een loon-specificatie, een verklaring van huidige eigenaar/verhuurder, een kopie van paspoort of andere geldige legitimatie inleveren.

Verder vragen wij indien nodig een huisvestingsvergunning bij de gemeente aan. Verder dragen wij zorg voor het bezichtigen van objecten met aspirant huurders en het opmaken van huurovereenkomsten en de administratieve afwikkeling hiervan. Bij de afwikkeling van een huuropzegging zal er aan het einde van de huurperiode een opname plaatsvinden, waarin wij het hele object controleren op eventuele gebreken of vernielingen.

Bij correcte oplevering krijgt de huurder de borgsom terug. Is dit niet het geval, dan worden de kosten om deze gebreken weg te nemen van de borgsom afgetrokken. De huurovereenkomsten worden voor minimaal 6 maanden afgesloten.

Kosten
De courtage bij verhuur bedraagt 9% van de bruto jaarhuur (excl. BTW). Indien de huurovereenkomst binnen één jaar wordt beëindigd bent u niets meer verschuldigd. Dit omdat wij de courtage maandelijks inhouden.

Diensten
U wilt een pand verhuren?

LBLVB is beheerder van vastgoed. Het uitbesteden van het beheer van een pand heeft een aantal voordelen. Zo hoeft u zich geen zorgen meer te maken over lopende zaken. Dat betekent dat u geen omkijken hebt naar technisch onderhoud, het beheren, muteren en onderhouden van huurcontracten en objectgegevens, of het innen van de huren. Bovendien zorgt LBLVB ervoor dat de objecten verhuurd blijven en bij opzegging weer opnieuw verhuurd worden.

Financieel vastgoed management: Innen van huur en administratie
Het innen van de huren, het beheren, muteren en onderhouden van huurcontracten en objectgegevens behoren tot de hoofdtaken van het LBLVB. De eigenaar heeft de mogelijkheid om, òf de huren te laten storten op een bankrekening op eigen naam. Verder draagt LBLVB zorg voor het betalen en financieel verwerken van alle rekeningen die betrekking hebben op objecten die bij ons in beheer zijn.

Maandelijks maken wij een overzicht van alle inkomsten en uitgaven. Verder houden we de servicekosten administratie bij. Aan het einde van het stookjaar zal, waar nodig, een servicekostenafrekening moeten worden gemaakt. De verschillen zullen worden verrekend met de huurders. Het doorvoeren van de jaarlijkse huurverhogingen, en de administratieve verwerking hiervan behoort ook tot de taken van LBLVB. Bij een huurachterstand treden wij direct op.